SUSANNA JABLONSKI

Vi har ett samarbete med Norbergsfestival kring konst. Till att börja med ställer vi ut Susanna Jablonski och hennes utställning ”Most Ghost Hold Grudges”. Under själva festival-helgen kommer vi även att ha installationen ”Audiorama”