Jenny Söderbäck

Foto: Angelica Elliott

Ever-changing interactions

Vävstolen är mitt verktyg för berättande. Processens alla moment bildar en alldeles egen dramaturgi; jag sätter upp stolen, knyter bindningen, trär trådarna var och en för sig, slår in inslagen och binder mönstret. Ur de kodade upprepade flätningarna som utgör en vävbindning tycks mina fingrar kunna erfara berättelser.

Jag betraktar mina verk som böcker att läsa ur ett tredimensionellt perspektiv.

Att många av mina vävar bygger på en dubbelsidighet tillför ytterligare en dimension till berättandet.

Sidorna blir en spegling av sig själva, för alltid dolda för och av varandra. Det är inget inverterat förhållande, snarare två perspektiv av samma sak.

Ingen sida är rät eller avig, verket är tredimensionellt och formen tar plats i relationen mellan de båda sidorna, likt en skulptur.

Foto: Angelica Elliott
Foto: Angelica Elliott

Jenny Söderbäck, 27 år gammal. Ursprungligen från Uppsala, idag verksam i Stockholm. Nyutexaminerad från Handarbetets vänners skola på Djurgården i Stockholm.

Every-changing interactions  är Jennys första separatutställning. Hon har tidigare haft gemensamma utställningar på Yamanashi i Gamla stan och på Handarbetets Vänners galleri. Jenny har fått ett flertal stipendier och utmärkelser för sitt arbete.

Jenny Söderbäck